• 1317 jobs
 • 33.857 geregistreerde kandidaten
 • 0 jobs vandaag toegevoegd
 

Anderen bekeken ook

 • Nieuw

Studieverpleegkundige pediatrisch epilepsieregister

Geplaatst op 26-09-2021 door Universitair Ziekenhuis Gent
 • Gent

 • Ziekenhuis, Universitair Ziekenhuis (UZ)
 • Verpleegkundige, Algemeen Verpleegkundige
 • Neurologie, Pediatrie, Verpleegkunde
 • Bachelor/A1, Master/Universitair
In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

De diensten kinderneurologie van de vier Nederlandstalige universitaire ziekenhuizen (UZ Gent, UZ Brussel, UZ Leuven en UZ Antwerpen) besloten om in samenspraak met het Steunpunt Kinderepilepsie een pediatrisch epilepsieregister uit te bouwen, gebaseerd op het Europees EpiCare* register. De voordelen van een gezamenlijk register zijn legio: het laat onder meer toe om behandelingen met elkaar te vergelijken, ziektebeelden beter te beschrijven en het leidt mogelijk tot nieuwe onderzoekshypothesen. 

 

Voor de uitbouw van het register zijn we op zoek naar een studieverpleegkundige. De medewerker zal in de vier Nederlandstalige universitaire ziekenhuizen, in nauw overleg met de kinderneurologen betrokken in dit project: 

 • zich de specificiteiten van het EpiCare platform eigen maken; zich vertrouwd maken met de terminologie en structuur
 • zo nodig in overleg treden met de EpiCare platform verantwoordelijken bij specifieke vragen / opgetreden problemen
 • per universitair ziekenhuis: 
  • eventueel bestaande database(s) met pediatrische patiëntendata analyseren en er voor het register pertinente data uit destilleren en toevoegen
  • patiëntendossiers uitspitten en de van belang zijnde gegevens overnemen in het pediatrisch epilepsieregister 
  • (tussentijdse) validatie van de overgenomen data bekomen bij de verantwoordelijke kinderneurologen
 • informed consent verkrijgen van bestaande en nieuwe patiënten
 • de per universitair centrum uitgewerkte registers consolideren in 1 gezamenlijk, overkoepelend register
 • de eerste tendensen uit het geconsolideerd register identificeren en onder de aandacht brengen van de projectleden
 • het documenteren van gevolgde werkwijzen, gehanteerde definities, opgetreden problemen en hun oplossingen

 

Deze functie biedt de mogelijkheid om samen te werken met diverse teams binnen 4 universitaire centra. De opdracht per universitair ziekenhuis zal vermoedelijk zo'n 2 à 3 maanden in beslag nemen. Je zal aan de wieg staan van een belangrijk pediatrisch epilepsieproject en je krijgt de opportuniteit om heel wat kennis op te doen en bij te leren over pediatrische epilepsie.

 

*: EpiCare: European Reference Network for Rare and Complex Epilepsie = het betreft een netwerk van 28 gespecialiseerde gezondheidscentra, verspreid over 24 Europese landen, met expertise in zeldzame en complexe epilepsieën. EpiCare biedt een gecoördineerde aanpak voor diagnostiek en behandeling van epilepsie door gebruik te maken van e-tools en e-consultancy. 

 • Je hebt een bachelordiploma verpleegkunde.
 • Vertrouwd zijn met / ervaring hebben in (kinder)neurologie is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met het werken met databases en je bent bereid om het werken met het RedCap platform aan te leren. 
 • Je hebt een goede (schriftelijke) kennis van het Engels.
 • Je erkent de 3 kernwaarden van het UZ Gent: integer, respectvol en verantwoordelijk. Je gaat correct om met vertrouwelijke informatie.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staat.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen efficiënt.
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je bezit analyse- en synthesevermogen.
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je bent contactvaardig, zowel met collega's (kinderneurologen, projectverantwoordelijken, ...) als met patiënten.

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.
Denk Zorg kunnen we pas ten volle realiseren als we voldoende oog hebben voor het welzijn van onszelf, onze collega’s en een gezonde organisatiecultuur.

Maak jij binnenkort mee het verschil?
Ons ziekenhuis beschikt over uitgebreide voorzieningen en meer dan 1000 bedden voor eendaagse en meerdaagse opnamen. In de zorgverlening staan kwaliteit en klantvriendelijke dienstverlening centraal.

Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Daarvoor werkt het ziekenhuis nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Artsen en artsen-specialisten worden er opgeleid en onderzoekers werken in tal van diensten aan nieuwe technieken voor diagnostiek en behandeling. De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd. Het UZ wil tegen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame 'Health Campus' zijn die beantwoordt aan de noden van alle gebruikers. Als Vlaamse Openbare Instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een academische werking, en met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities. Want bij het UZ Gent luisteren we niet alleen naar onze patiënten, maar ook naar onze medewerkers.

Naast een groot aantal verpleegkundigen, werken hier ook paramedici, administratief en technisch personeel. Samen aan de top staan betekent permanente bijscholing en intensief teamwerk; dat vergt een inspanning. In ruil krijg je een aangename en inspirerende werkomgeving met veel voordelen en ruime loopbaanmogelijkheden.

Vragen over werving? Contacteer
dienst Rekrutering & Selectie

Vragen over de functie? Contacteer

In 3 stappen sneller naar je droomjob?

Blijf als eerste op de hoogte!

Meld je nu aan en we sturen je de laatste nieuwe jobs