• 841 jobs
 • 26.932 geregistreerde kandidaten
 • 0 jobs vandaag toegevoegd
 

Anderen bekeken ook

 • Nieuw

Programmamanager EPD / Senior projectmanager IT

Geplaatst op 09-08-2020 door AZ Sint-Maria
 • Halle

 • Voltijds
 • Vast onbepaalde duur
 • Ziekenhuis, Algemeen Ziekenhuis (AZ)
 • IT, ICT-medewerker
 • IT
 • Leidinggevend
 • Master/Universitair
 • Groepsverzekering, Hospitalisatieverzekering, Bedrijfsrestaurant

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt beschouwd als toonaangevend in de streek. Door onze menselijke benadering, de transparante, respectvolle aanpak en onze professionele uitrusting staan we garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening.
Deze wijze van zorgverlening staat centraal in onze missie die we samenvatten als: ‘GIDSEN DOOR ZORG’.
Om deze missie verder gepast te volbrengen wensen we ons huidig team te versterken met een: PROGRAMMAMANAGER EPD / SENIOR PROJECTMANAGER IT voor de uitrol van het EPD


Functie

• Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de ziekenhuisbrede uitrol van het nieuwe EPD (elektronisch patiëntendossier) en dit op een planmatige gestructureerde manier. Het nieuwe EPD zal de zorgprocessen dienen te ondersteunen en op elkaar laten afstemmen;
• Rekening houdend met de vooropgestelde fasering initieer, coördineer en faciliteer je de deelprojecten en dit in overleg met de key users, de experten en leveranciers;
• Om te verzekeren dat alle zorgprocessen optimaal geïntegreerd worden sta je in direct contact met de directieleden en leidinggevenden;
• Je bent verantwoordelijk, in elke fase van het traject, dat de nodige testen worden uitgevoerd, de accuraatheid en betrouwbaarheid van instellingen en functionaliteiten;
• Je hebt aandacht voor de brede implementatie binnen het ziekenhuis en neemt daartoe passende initiatieven;
• Je waakt over de voortgang van de onderscheiden implementatietrajecten en rapporteert dienaangaande aan de stuurgroep EPD;
• Je draagt de verantwoordelijkheid om de deelprojecten tijdig op te leveren en dit in overeenstemming met de vastgelegde scope, timing en budget;
• Je komt terecht in een organisatiecultuur waarbinnen overleg een belangrijke plaats inneemt.Profiel

• Je beschikt over een masterdiploma
• Je hebt een brede ervaring in programma- en projectmanagement
• Ervaring in de gezondheidssector en in de uitrol van een EPD is een troef.
• Je weet een dergelijk ingrijpend veranderingstraject in goede banen te leiden
• Als echte peoplemanager weet je mensen te motiveren en te begeleiden
• Je communiceert duidelijk en vlot dit zowel mondeling als schriftelijkAanbod

Wij bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur.

Een passend salaris wordt aangevuld met een pakket aan extra legale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, gratis parking, vlotte bereikbaarheid en tal van andere voordelen en kortingen.Taal

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle is een eigentijds en dynamisch ziekenhuis dat een excellente brede basiszorg aanbiedt. Met onze 386 door de overheid erkende bedden positioneren wij ons als een regionaal middelgroot ziekenhuis waar hoog gespecialiseerde zorg kan geboden worden in een warm, familiaal en authentieke omgeving voor de patiënt en zijn familie.

Met onze specialistenstaf van ruim 100 artsen en 850 personeelsleden vormen we een belangrijke schakel in een groter netwerk samen met eerste- en derde-lijns zorgverstrekkers. Via deze intense samenwerking kunnen wij in een totaal zorgaanbod voorzien, waarin niet alleen basispathologie wordt behandeld en basisingrepen worden uitgevoerd, maar waar men eveneens terecht kan voor hooggespecialiseerde diagnostische onderzoeken of behandelingsmethoden. Hiervoor doen wij een beroep op preferentiële partners, die wij hebben uitgekozen op basis van de kwaliteit van de geboden zorg. Door permanent overleg en duidelijke afspraken met alle betrokkenen willen wij voor elke individuele patiënt een hoog kwalitatief zorgtraject op maat voorzien. De kwaliteit en veiligheid van de diverse zorgprocessen is voor ons, als Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, een dagelijkse opdracht waarin al onze gezondheidsmedewerkers een cruciale rol hebben om dit doel waar te maken.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is een hedendaags bedrijf dat bestuurd wordt volgens de normen van het moderne management. Vanuit een christelijke visie wil het ziekenhuis een kwalitatieve zorg en geneeskunde aanbieden aan iedereen ongeacht godsdienst of filosofische overtuiging, ras of kleur, sociale of culturele achtergrond, financiële of maatschappelijke status. Om deze doelstellingen te bereiken wordt gesteund op wederzijds respect, eerbied voor de vrije keuze van de patiënt, solidariteit, eerlijkheid, samenwerking en vrijheid van mening.

Professionele Zorgverlening
Ons ziekenhuis hanteert de hoogste normen op het vlak van deskundigheid van onze artsen en medewerkers zodat zij op een hoog kwalitatieve, performante en verantwoorde wijze zorg kunnen verlenen. Een slagvaardige organisatie en goede aansturing zijn noodzakelijke voorwaarden voor de realisatie van onze opdracht. Het is een garantie voor continuïteit en een vorm van respect voor het vertrouwen dat onze patiënten in ons stellen.

Professionele uitrusting
Om tot deze professionele zorgverlening te komen, blijft ons ziekenhuis evolutief up to date voor wat betreft medische en paramedische uitrusting en technologische infrastructuur in functie van de verwachte opdrachten naar de regionale bevolking toe alsook in functie van allen in het ziekenhuis die rechtstreeks of onrechtstreeks mee instaan voor het leveren van optimale zorg aan onze patiënt.

De mens achter de patiënt
In ons ziekenhuis is wetenschappelijk verantwoorde en professionele zorg geen doel op zich maar een middel om mensen bij te staan in hun ziek-zijn. In die optiek blijven onze artsen en medewerkers voornamelijk gericht op menselijke ondersteuning bij het lijden en beleving van de patiënt en zijn familie. Vanuit de ontstaansgeschiedenis van ons ziekenhuis bieden de christelijke waarden hiervoor een belangrijke hefboom, steeds met het volste respect voor ieders persoonlijke overtuiging.

Transparant en respectvol
Ons ziekenhuis wil een klimaat creëren waar informatie, spelregels en beslissingen op een transparante wijze worden gecommuniceerd. Wij willen een ziekenhuis zijn waar alle patiënten terecht kunnen ongeacht afkomst, religie of financiële middelen.

Gidsen door Zorg
Ons ziekenhuis wil mensen begeleiden in hun ziek zijn door patiënten actief te betrekken in de keuzes die bepalend zijn voor het genezingsproces of levenskwaliteit. We staan voor een persoonlijke benadering waarbij patiënten worden geïnformeerd, verwezen en gegidst naar de meest aangepaste zorg binnen ons ziekenhuis of naar andere zorgvoorzieningen met wie we naadloos samenwerken.

Waarom werken bij ons?
Wij bieden u een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een dynamische en inspirerende omgeving, een eigentijdse infrastructuur met up-to-date uitrusting. Verder wordt uw salaris aangevuld met een pakket aan extra legale voordelen zoals: ruime interne en externe bijscholingsmogelijkheden, werken binnen een overlegcultuur, vooraf geplande en gerespecteerde uurroosters, gratis hospitalisatieverzekering na 6 maand, groepsverzekering, bedrijfsrestaurant, gratis parking, vlotte bereikbaarheid van ons ziekenhuis, en tal van andere voordelen en kortingen.

Spontane sollicitatie
Indien u onder de rubriek vacatures geen passende functie vindt, nodigen we u uit hier uw persoonlijk dossier te creëeren zodat uw profiel gelinkt kan worden met onze toekomstige vacatures. Klik op de link 'Spontaan Solliciteren' hiernaast.

Vragen over werving? Contacteer
mevrouw Katrien Vandersteen
Personeelsassistente

In 3 stappen sneller naar je droomjob?

Blijf als eerste op de hoogte!

Meld je nu aan en we sturen je de laatste nieuwe jobs