• 2898 jobs
 • 41.353 geregistreerde kandidaten
 • 6 nieuwe jobs toegevoegd de afgelopen 24 uur
 

Anderen bekeken ook

 • Job in de kijker

Hoofdverpleegkundige-Coördinator Intensieve Zorgen Hartchirurgie-Heelkunde

Geplaatst op 15-11-2023 door Universitair Ziekenhuis Gent
 • Gent

 • Dagdienst
 • Zorgmanager
 • Verpleegkundig- en paramedisch management
 • Anesthesie en Reanimatie, Intensieve Zorg, Verpleegkunde, Vroedkunde
 • Leidinggevend
 • Master/Universitair, BaNaBa
Solliciteer nu Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever Shortlist
In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

 

 • Je staat mee in voor de organisatie, de coördinatie en de continuïteit van een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg in samenwerking met de artsen (intensivisten en artsen-consulenten), de adjunct-hoofdverpleegkundige(n) en de afdelingsmedewerkers binnen de afdeling IZ Hartchirurgie – Heelkunde.
 • Je staat, samen met de collega hoofdverpleegkundigen IZ, mee in voor de uitvoering van het vastgelegd medisch - en verpleegkundig beleid. Als lid van het kernteam geef je systematisch feedback en input aan de kernteamleden. Je kadert dit in het ruimer beleidsplan van de afdeling en het eigen verpleegkundig beleidsplan.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de beleidsvorming van de afdeling en de vertaling en concretisering van het afdelings-, het sector- en ziekenhuisbeleid voor de medewerkers.
 • Je geeft advies over directe patiëntenzorg en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van nieuwe technieken en/of zorg- en behandelplannen (en procedures), dit op het vlak van goede verpleegkundige zorg maar in het bijzonder ook op het vlak van specifieke intensieve zorg.
 • Je werkt, samen met de adjunct-hoofdverpleegkundige en de coördinerende hoofdverpleegkundige, mee aan de opmaak van zorgpaden en verpleegstandaarden.
 • Je staat mee in voor de realisatie van een vlot opname-, doorstroom- en ontslagbeleid.
 • Je realiseert een optimaal personeelsbeleid (met inbegrip van dienstroosterplanning en personeelstoewijzing) in een multidisciplinaire omgeving.
 • Je staat in voor de permanente aansturing, coaching en ontwikkeling van de medewerkers in een passend klimaat. Je voert plannings-, evaluatie- en functioneringsgesprekken met de verpleegkundigen, logistieke en administratieve medewerkers.
 • Je staat in voor een efficiënt en economisch beheer van materiële middelen en een adequaat stockbeheer van de afdeling. Je beheert de afdelingsbudgetten op een doordachte manier.
 • Je ziet toe op de naleving van de regels rond kwaliteit, veiligheid, toepassing van de vastgestelde richtlijnen, procedures, standaarden, werkmethoden en - al dan niet wettelijk - opgelegde registraties.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de beleidsvorming van de afdeling en de vertaling en concretisering van het afdelings-, het sector- en ziekenhuisbeleid voor de medewerkers.
 • Je onderhoudt informerende, adviserende, probleemoplossende en onderhandelende contacten, zowel intern als extern.
 • Je staat in voor organisatie, coördinatie en evaluatie van informatiedoorstroming binnen en buiten de afdeling. Je bewaakt de efficiëntie van communicatie en overleg.
 • Je geeft advies bij selectie, aanwerving en rekrutering van nieuwe medewerkers. Je plant hun opleiding, evaluatie en opvolging.
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en vorming en neemt actief deel aan interne en externe opleidingsactiviteiten. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen.

Gewenst profiel

 • Je hebt een bacherlordiploma in de verpleegkunde.
 • Je hebt een licentie medisch-sociale wetenschappen of master in de verpleegkunde en vroedkunde / management en het beleid van de gezondheidszorg / gezondheidsvoorlichting en -bevordering of een kaderopleiding in de gezondheidszorg of een banaba zorgmanagement / gezondheidszorgmanagement.
 • Je hebt basiskennis van de ziekenhuis- en sociale wetgeving.
 • Je hebt een goede basiskennis informatica (MS Office).
 • Je hebt kennis van management en leidinggeven.
 • Je hebt kennis of bent bereid kennis te verwerven van de pathologie, behandeling en verpleging van de patiënten op de afdeling.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je hebt uitgesproken leidinggevende competenties en vaardigheden. Je kan goed in een multidisciplinair team werken en op een motiverende, stimulerende en inspirerende wijze leiding geven.
 • Je hebt visie en kan visie helpen ontwikkelen. Je kan de visie van de organisatie vertalen naar de afdelingsvisie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen. Je bent resultaatgericht en durft beslissingen nemen.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep. Je bent enthousiast, dynamisch en loyaal.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.
Denk Zorg kunnen we pas ten volle realiseren als we voldoende oog hebben voor het welzijn van onszelf, onze collega’s en een gezonde organisatiecultuur.

Maak jij binnenkort mee het verschil?
Ons ziekenhuis beschikt over uitgebreide voorzieningen en meer dan 1000 bedden voor eendaagse en meerdaagse opnamen. In de zorgverlening staan kwaliteit en klantvriendelijke dienstverlening centraal.

Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Daarvoor werkt het ziekenhuis nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Artsen en artsen-specialisten worden er opgeleid en onderzoekers werken in tal van diensten aan nieuwe technieken voor diagnostiek en behandeling. De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd. Het UZ wil tegen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame 'Health Campus' zijn die beantwoordt aan de noden van alle gebruikers. Als Vlaamse Openbare Instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een academische werking, en met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities. Want bij het UZ Gent luisteren we niet alleen naar onze patiënten, maar ook naar onze medewerkers.

Naast een groot aantal verpleegkundigen, werken hier ook paramedici, administratief en technisch personeel. Samen aan de top staan betekent permanente bijscholing en intensief teamwerk; dat vergt een inspanning. In ruil krijg je een aangename en inspirerende werkomgeving met veel voordelen en ruime loopbaanmogelijkheden.

Solliciteer nu Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever

Vragen over werving? Contacteer
dienst Rekrutering & Selectie

Vragen over de functie? Contacteer

In 3 stappen sneller naar je droomjob?

Blijf als eerste op de hoogte!

Meld je nu aan en we sturen je de laatste nieuwe jobs